Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên …

Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ là loại quy hoạch đa ngành, cụ thể hóa hơn đối với các vùng đã phân trong quy hoạch …

Đọc thêm

Khai thác theo kế hoạch để dự trữ tài nguyên cát, sỏi cho …

Xét theo mục đích sử dụng cát, sỏi cho giai đoạn từ nay đến 2030, ngoài trữ lượng cát bồi lắng, chỉ được khai thác tại 127 điểm mỏ và khu vực theo quy hoạch để …

Đọc thêm

Mau 48 tom tat ket qua KTC

- Đề tài đã lập bản đồ phục vụ điều chỉnh quy hoạch tổng thể khai thác cát trên sông Cửu Long tỷ lệ 1/125.000 giai đoạn đến năm 2018; điều chỉnh quy hoạch khai thác cát 4 vùng trọng điểm: Tân Châu – Hồng Ngự, Mỹ Thuận – Vĩnh Long, Tp.

Đọc thêm

Nghị định 23/2020/NĐ-CP quản lý cát sỏi lòng

Nghị định này quy định về quy hoạch, thăm dò, khai thác; kinh doanh, tập kết, vận chuyển cát, sỏi lòng sông, bao gồm cả cát, sỏi ở lòng hồ, cửa sông (dưới đây gọi chung là cát, sỏi lòng sông) và công tác bảo vệ lòng, bờ, bãi sông, hồ. Điều 2. Đối tượng áp dụng. 1 ...

Đọc thêm

Khảo sát lấy ý kiến người dân để khai thác mỏ đất

45 minutes agoTheo đó, khu vực đồi núi này đã được tỉnh quy hoạch khoảng 145ha để phục vụ cho nhiều dự án, việc lấy đất lần này cũng nằm trong diện tích đã quy hoạch. "Lấy đất trên núi chắc không ảnh hưởng đến mạch nước ngầm.

Đọc thêm

Quyết định số 121/2008/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Quy

Quyết định số 121/2008/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020. ... - Tổ chức sắp xếp lại việc khai thác cát nhỏ lẻ của tư nhân ở tất cả các địa phương, hình thành các cơ sở khai thác tập ...

Đọc thêm

Quyết định 336/QĐ-TTg 2020 lập Quy hoạch tổng thể phát …

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với các nội dung chính sau: 1. Tên quy hoạch, thời kỳ quy hoạch, phạm vi nghiên cứu quy hoạch. a) Tên quy hoạch: Quy hoạch tổng ...

Đọc thêm

Quyết tâm tạo bước chuyển biến rõ rệt trong việc quản …

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nêu rõ: Việc khai thác cát, sỏi phải được quy hoạch trên cơ sở tính đến nhu cầu sử dụng chung của cả nước, địa phương và …

Đọc thêm

Quyết định 456/QĐ-CHK 2022 Tài liệu Hướng dẫn an toàn khai thác …

Tài liệu Hướng dẫn nội dung thiết kế, bảo đảm an toàn khai thác tại sân bay. Ngày 10/3/2022, Cục Hàng không Việt Nam đã ra Quyết định 456/QĐ-CHK về việc ban hành Tài liệu Hướng dẫn các nội dung liên quan đến thiết kế, khai thác, bảo đảm an toàn khai thác tại sân bay. Dưới đây là một số nội dung đáng chú ý:

Đọc thêm

Quy định về khai thác cát như thế nào?

Theo Nghị định số 23/2020/NĐ-CP, Giấy phép khai thác cát, sỏi lòng sông phải quy định thời gian được phép hoạt động khai thác trong ngày, từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều, không được khai thác ban đêm; quy định về thời gian khai …

Đọc thêm

Khi nào phải tạm dừng khai thác đường cao tốc?

Các trường hợp đường cao tốc phải tạm dừng khai thác do không bảo đảm an toàn cho khai thác, sử dụng gồm: công trình bị hư hỏng do xảy ra sự cố công trình, do hậu quả của thiên tai, công trình bị hư hỏng không thể khai thác, sử dụng an toàn; sự cố cháy, nổ; Xảy ra ...

Đọc thêm

Quy hoạch tổng thể quốc gia mang lại '4 mới' | TheLEADER

Trước đây chỉ có chiến lược phát triển kinh tế xã hội của cả nước. Do đó, việc quy hoạch tổng thể quốc gia được Quốc hội thông qua mới đây là một bước quan trọng và có thể được đúc kết lại trong 12 chữ "Tư duy mới - Tầm nhìn mới - Cơ hội mới - …

Đọc thêm

Thúc đẩy sự vào cuộc của các Bộ, ngành trong việc lập Quy hoạch không

(TN&MT) - Sáng 16/4, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức Hội thảo triển khai lập Quy hoạch không gian biển quốc gia và Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thứ trưởng Bộ TNMT Lê Minh Ngân đã tới dự và ...

Đọc thêm

BÁO CÁO QUY HOẠCH TỔNG THỂ KHAI THÁC, SỬ DỤNG …

v.2.3.2- cát xây dựng (lòng sông) v.2.4- vùng iv: v.3- tỔng hỢp quy hoẠch dỰ trỮ khoÁng sẢn theo chỦng loẠi vÀ ĐỊa ĐiỂm phÂn bỐ ... bÁo cÁo quy hoẠch tỔng thỂ khai thÁc, sỬ dỤng tÀi nguyÊn khoÁng sẢn rẮn tp. hỒ chÍ minh ĐẾn nĂm 2020.

Đọc thêm

Tỉnh Bình Định: Quyết liệt chống khai thác hải sản bất hợp pháp

15 hours agoQuy Nhơn (Bình Định): Dự án đầu tư tăng mạnh tạo sức hút nguồn lao động chất lượng cao. Đến cuối tháng 5-2023, tỉnh Bình Định đã xuất sắc hoàn thành 50% kế hoạch thu hút đầu tư năm 2023 với 30 dự án, tổng vốn đăng ký hơn 10.101 tỷ đồng, trong đó có 20 dự án lĩnh vực công nghiệp, 6 dự án lĩnh vực ...

Đọc thêm

Quyết định 456/QĐ-CHK 2022 Tài liệu Hướng dẫn an toàn …

Tài liệu Hướng dẫn nội dung thiết kế, bảo đảm an toàn khai thác tại sân bay. Ngày 10/3/2022, Cục Hàng không Việt Nam đã ra Quyết định 456/QĐ-CHK về việc ban hành …

Đọc thêm

Đẩy mạnh tuyên truyền về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời …

Quá trình lập Quy hoạch tổng thể quốc gia được thực hiện theo đúng quy trình của Luật Quy hoạch, đã huy động sự tham gia của các bộ, ngành, địa phương, các viện nghiên cứu, các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước... tổ chức nhiều hội thảo khoa học, hội nghị ...

Đọc thêm

Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam …

Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 ... khai thác theo đúng công năng, quy mô, lộ trình quy …

Đọc thêm

Nghị định 23/2020/NĐ-CP quản lý cát sỏi lòng

Nghị định này quy định về quy hoạch, thăm dò, khai thác; kinh doanh, tập kết, vận chuyển cát, sỏi lòng sông, bao gồm cả cát, sỏi ở lòng hồ, cửa …

Đọc thêm

Siết quản lý khai thác cát, sỏi và bảo vệ lòng, bờ bãi sông

Cụ thể, đối với các dự án khai thác cát, sỏi lòng sông, việc cấp phép thăm dò, khai thác ngoài việc tuân thủ pháp luật về khoáng sản, môi trường còn phải đáp ứng các …

Đọc thêm

Thủ Tục Và Điều Kiện Khai Thác Cát (Thủ Tục Cập Nhật 2023)

  1. Có dự án đầu tư khai thác khoáng sản ở khu vực đã thăm dò, phê duyệt trữ lượng phù hợp với quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch. Dự án đầu tư khai thác khoáng sản phải có...
  2. Có báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;
  1. Có dự án đầu tư khai thác khoáng sản ở khu vực đã thăm dò, phê duyệt trữ lượng phù hợp với quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch. Dự án đầu tư khai thác khoáng sản phải có...
  2. Có báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;
  3. Có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 30% tổng số vốn đầu tư của dự án đầu tư khai thác khoáng sản.
See more

Đọc thêm

Đẩy mạnh tuyên truyền về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời …

Hướng dẫn nêu rõ mục đích là giúp cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang Thủ đô nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của việc Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đối với sự phát triển đất ...

Đọc thêm

Nghị định 37/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quy hoạch

Hợp ph ầ n quy hoạch là một nội dung của quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, ... Xây dựng cơ chế phối hợp thăm dò, khai thác cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông; phối hợp khai thác nguồn tài nguyên nước và kiểm soát ô …

Đọc thêm

Quản lý chặt chẽ tài nguyên cát, sỏi lòng sông | Cục Địa Chất …

Do đó, cần quy định cụ thể, chặt chẽ trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp trong bảo vệ cát, sỏi chưa khai thác; lập quy hoạch, cấp phép thăm dò, khai thác cát, sỏi lòng sông, mặt khác, xác định và phân công đầy đủ trách nhiệm của các Bộ, ngành có liên quan như ...

Đọc thêm

Bộ Công an khởi tố vụ khai thác đất cát trái phép tại Khu …

Nam miền Bắc. TPO - Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường (CO5) - Bộ Công an đã khởi tố vụ khai thác đất cát trái phép tại Khu công nghiệp Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Ngày 21/5, đại tá Huỳnh Tấn Hạnh - Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận, cho ...

Đọc thêm

Nghị quyết 130/NQ-HĐND 2018 Quy hoạch thăm dò khai …

Nghị quyết 130/NQ-HĐND năm 2018 thông qua dự án Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát, sỏi làm vật liệu xây dựng tỉnh Thanh Hóa đến năm …

Đọc thêm

Quy hoạch, sử dụng hiệu quả điểm du lịch Bàu Trắng và đồi cát …

Bình Thuận vừa có thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về phương án quy hoạch, quản lý, sử dụng khu vực Bàu Trắng, các khu vực đồi cát bay tại Mũi Né, Phan Thiết. ... sử dụng khu vực Bàu Trắng, các khu vực đồi cát bay tại Mũi Né, Phan Thiết. 0913.001.364 - 035.88 ...

Đọc thêm

Khai thác theo kế hoạch để dự trữ tài nguyên cát, sỏi cho …

Quy hoạch mỏ cát có thể khai thác cho từng giai đoạn, còn lại phải khoanh vùng những khu vực có cát, sỏi khác để dành cho tương lai. Để thực hiện những mục tiêu trên, Sở Xây dựng cũng mới triển khai "Dự án quy hoạch khảo sát, thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên ...

Đọc thêm