Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07-9:2016/BXD về Các …

Công trình quản lý chất thải rắn bao gồm các trạm trung chuyển và cơ sở xử lý chất thải rắn và bùn thải (tái chế, đốt, chôn lấp hoặc các loại hình công nghệ xử lý khác). 1.5.2. Cơ sở xử lý chất thải rắn là các cơ sở vật chất bao gồm đất đai, nhà xưởng, dây ...

Đọc thêm

Nghị định 38/2015/NĐ-CP quản lý chất thải và phế liệu

Cơ sở xử lý chất thải là cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải (kể cả hoạt động tái chế, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ chất thải). 22. Chủ thu gom, vận chuyển …

Đọc thêm

Luận Văn Thực Trạng Quản Lý Nhà Nước Về Môi Trường

Không để phát sinh và ử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; 70% lượng nước thải ra môi trường lưu vực các sông được ử lý; tiêu huỷ, ử lý trên 85% chất thải nguy h i, chất thải y tế; tái sử dụng hoặc tái chế trên 65% rác thải sinh ho t.

Đọc thêm

QCVN : 2020/BCT

Việc đầu tư, xây dựng, sửa chữa cải tạo cơ sở sản xuất hóa chất nguy hiểm; kho bảo quản hóa chất nguy hiểm phải thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình, bảo vệ môi trường, an toàn và PCCC. …

Đọc thêm

QUY ĐỊNH VỀ VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI …

Ban Quản lý Khu kinh tế. Theo quy định tại Điều 3, Luật Bảo vệ Môi trường năm 2022, Giấy phép môi trường là văn bản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được phép xả chất thải ra môi trường, quản lý chất thải, nhập khẩu phế ...

Đọc thêm

VẤN ĐỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI DẠNG NORM/TENORM …

Các tiêu chí mà công tác quản lý chất thải dạng NORM/TENORM cần phải đạt được được thể hiện trên hình 2.1. Hình 2.1. Phân vùng các tiêu chí cần đạt trong quản lý chất thải dạng NORM/TENORM Tiêu chí liều miễn trừ cho …

Đọc thêm

Yêu cầu khi xử lý chất thải rắn sinh hoạt?

Xử lý chất thải rắn sinh hoạt. 2.1 Yêu cầu đối với Chủ xử lý chất thải rắn sinh hoạt. 2.2 Cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt. 2.3 Mẫu hợp đồng dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư …

Đọc thêm

Quy hoạch xây dựng các công trình xử lý chất thải rắn

Hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật của cơ sở xử lý chất thải rắn (hệ thống đường, cấp thoát nước, cấp điện chiếu sáng và sản xuất, hệ thống xử lý nước …

Đọc thêm

ỨNG DỤNG GIS XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT …

CSDL được thiết kế theo kiến trúc đối ngẫu: phần dữ liệu không gian được cài đặt trong các lớp bản đồ có cấu trúc dữ liệu vector, phần dữ liệu thuộc tính được cài đặt trong hệ quản trị CSDL SQL server [6]. 2.3. Xây dựng bản đồ quản …

Đọc thêm

Chất thải – Wikipedia tiếng Việt

Chất thải y tế là vật chất ở thể rắn, lỏng và khí được thải ra từ các cơ sở y tế, bao gồm: Chất thải y tế nguy hại: là chất thải y tế chứa yếu tố nguy hại cho sức khỏe con người và môi trường như dễ lây nhiễm bệnh, gây ngộ độc, phóng xạ, dễ cháy, dễ ...

Đọc thêm

Xử Lý Nước Thải Công Nghiệp NXB Xây Dựng 2009 …

các chất hữu cơ ở dạng keo và dạng hoà tan trong nước thải nhờ quá trình đồng hoá của. vi sinh đê biến các chất hữu cơ này thành khí hoặc thành vỏ tế bào của vi sinh dễ ke:> tụ. và lắng rồi loại chúng ra khỏi nước thải. …

Đọc thêm

Quyết định 12/2019/QĐ-UBND quy định quản lý chất thải …

13. Chủ xử lý chất thải là tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc điều hành cơ sở xử lý chất thải. 14. Cơ sở xử lý chất thải là cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải (kể cả hoạt động tái chế, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ chất thải). 15.

Đọc thêm

Quy định chung về quản lý chất thải

Theo khoản 1 Điều 72 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, yêu cầu chung về quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại và chất thải rắn công nghiệp thông thường được quy định như sau: - Chất thải phải được quản lý trong toàn bộ quá trình phát sinh, giảm thiểu ...

Đọc thêm

Điều kiện và Thủ tục thành lập Công ty ngành thu gom, xử lý …

Địa điểm của cơ sở xử lý chất thải nguy hại (trừ trường hợp cơ sở sản xuất có hoạt động đồng xử lý chất thải nguy hại) thuộc các quy hoạch có nội dung về quản lý, xử lý chất thải do cơ quan có thẩm quyền từ cấp tỉnh trở lên phê duyệt theo quy định của ...

Đọc thêm

QCVN : 2020/BCT

Việc đầu tư, xây dựng, sửa chữa cải tạo cơ sở sản xuất hóa chất nguy hiểm; kho bảo quản hóa chất nguy hiểm phải thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư xây …

Đọc thêm

(PDF) Xây dựng mô hình biogas xử lý chất thải chăn nuôi …

Xây dựng mô hình biogas xử lý chất thải chăn nuôi heo và cung cấp năng lượng tái tạo khí sinh học cho cộng đồng June 2021 DOI: 10.52714/dthu.10.3.2021.869

Đọc thêm

(PDF) GIỚI THIỆU MÔ HÌNH PHÂN LOẠI VÀ THU …

hợp lý chất thải bao gồm các hoạt động tái chế, quy định về x ây dựng các cơ sở xử lý, các công ty dịch vụ xử lý chất thải, các tiêu chuẩn xử ...

Đọc thêm

Điều kiện khi xử lý chất thải rắn công nghiệp thông …

Cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường phải đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của Luật này.". Theo đó, quy định tại Điều 32 Nghị định 38/2015/NĐ-CP …

Đọc thêm

(PDF) QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN

QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN. Hoàng Thái Hiền. Chất thải rắn (hay rác thải) là vật chất dạng rắn (hoặc sệt) được thải bỏ trong hoạt động của con người và động vật. See Full PDF Download PDF. See Full PDF …

Đọc thêm

Phân loại chất thải – Wikipedia tiếng Việt

Chất thải xây dựng [ sửa | sửa mã nguồn] Loại rác được thải ra do phá dỡ, cải tạo các hạng mục/công trình xây dựng cũ, hoặc từ quá trình xây dựng các hạng mục/công trình mới (nhà, cầu cống, đường giao thông …), như vôi vữa, gạch ngói vỡ, bê tông, ống dẫn ...

Đọc thêm

Nghiên cứu quản lý chất thải rắn xây dựng tại Hà Nội theo …

Tên cơ sở. Địa điểm xử lý. Công nghệ xử lý. Ghi chú. 1. Trạm nghiền Pháp Vân- Công ty CP xử lý Chất thải xây dựng và đầu tư phát triển Môi trường Hà Nội 6,5ha Pháp Vân, Cầu Giẽ. Nghiền, chưa có biện pháp tái chế. Bắt đầu tiếp nhận từ tháng 5/2019. 2

Đọc thêm

Công văn 642/BTNMT-TCMT 2021 đánh giá phân loại và xây dựng cơ sở …

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. ---------------. Số: 642/BTNMT-TCMT. V/v triển khai thực hiện Dự án điều tra, đánh giá, phân loại và xây dựng CSDL về nguồn thải. Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2021. Kính gửi: Ủ y ban nhân dân các t ỉ nh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thực hiện ...

Đọc thêm

(PDF) QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN

QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN. Hoàng Thái Hiền. Chất thải rắn (hay rác thải) là vật chất dạng rắn (hoặc sệt) được thải bỏ trong hoạt động của con người và động vật. See Full PDF Download PDF. See Full PDF Download PDF. See Full PDF Download PDF. See Full PDF Download PDF. About; Press;

Đọc thêm

Cơ sở xử lý chất thải rắn xây dựng

Cơ sở xử lý chất thải rắn xây dựng (CTRXD) là cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý CTRXD (có thể bao gồm cả hoạt động tái chế, tái sử dụng hoặc chôn lấp).

Đọc thêm

(PDF) LƯỢNG GIÁ CÁC LỢI ÍCH CỦA ỨNG DỤNG …

gas trong xử lý chất thải chăn nuôi ở Việt Nam hiện. nay; cung cấp cơ sở khoa học cho việc nhân rộng. ... x ây dựng đã làm giảm lượng CO 2 t rung bình mỗi.

Đọc thêm

Chất thải xây dựng: Các loại, nguyên nhân và chiến lược tái chế

Sử dụng chất thải mà nếu không sẽ bị mất đến các bãi chôn lấp. Rào cản tái chế. Thiếu các cơ sở tái chế có vị trí thích hợp. Thiếu công nghệ thích hợp. Thiếu …

Đọc thêm

Phương pháp tính giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở …

Trên cơ sở Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng, UBND các tỉnh, TP ban hành khung giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và giá dịch vụ tối đa xử lý CTRSH sử dụng ngân sách nhà nước, ví dụ: Tại TP.Hồ Chí Minh: Quyết định 38/2018/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 Quy định về giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển ...

Đọc thêm

Quy trình quản lý và xử lý chất thải xây dựng tiên tiến trên thế …

Quy trình quản lý và xử lý chất thải xây dựng tiên tiến trên thế giới. (Xây dựng) - Quản lý chất thải xây dựng là một khía cạnh quan trọng trong xây dựng bền …

Đọc thêm

Giải pháp thu gom rác thải xây dựng, chất thải …

Cùng xem các phương pháp xử lý chất thải rắn. Khi tiếp nhận thông tin khách hàng, đội ngũ kĩ sư của chúng tôi luôn đưa ra quy trình xử lý rác thải xây dựng tối ưu nhất bằng các cách sau: Bước 1: …

Đọc thêm

Điều kiện khi xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường

Cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường phải đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của Luật này.". Theo đó, quy định tại Điều 32 Nghị định 38/2015/NĐ-CP và khoản 15 Điều 3 …

Đọc thêm

4. Những yêu cầu chung trong quá trình quản lý chất thải

Từ năm 2022 chất thải được phân loại thành: chất thải sinh hoạt, chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp phải kiểm soát, chất thải công nghiệp thông thường. Căn cứ cơ sở pháp lý: Luật bảo vệ môi trường 2020

Đọc thêm

Xử Lý Nước Thải Công Nghiệp NXB Xây Dựng 2009

các chất hữu cơ ở dạng keo và dạng hoà tan trong nước thải nhờ quá trình đồng hoá của. vi sinh đê biến các chất hữu cơ này thành khí hoặc thành vỏ tế bào của vi sinh dễ ke:> tụ. và lắng rồi loại chúng ra khỏi nước thải. Quá trình xử lý sinh học còn được áp ...

Đọc thêm