Định mức chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo …

2.7. Chi phí điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế – kỹ thuật xác định bằng dự toán chi phí theo hướng dẫn tại Thông tư hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành.

Đọc thêm

Báo cáo tiền khả thi Nhà máy sản xuất gạch không …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BÁO CÁO TIỀN KHẢ THI NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH KHÔNG NUNG KHÁNH TÂM …

Đọc thêm

Khi nào cần lập Báo cáo kinh tế

Trừ trường hợp người quyết định đầu tư có yêu cầu lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, dự án đầu tư xây dựng công trình chỉ cần yêu cầu lập Báo cáo …

Đọc thêm

Báo cáo tiền khả thi Nhà máy sản xuất gạch không nung …

Báo cáo tiền khả thi Nhà máy sản xuất gạch không nung Khánh Tâm | duanviet.vn | 0918755356. Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của …

Đọc thêm

Hạn mức đầu tư bao nhiêu phải lập báo cáo kinh tế kỹ thuật …

Về việc bạn xây dựng nhà hàng với vốn tư nhân, nếu tổng mức đầu tư của bạn có giá trị dưới 15 tỷ đồng thì sẽ chỉ phải lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, trên 15 tỷ đồng thì bạn sẽ phải lập báo cáo khả thi, không lập báo cáo kinh tế kỹ thuật.

Đọc thêm

THUYẾT MINH BÁO CÁO DỰ ÁN KHẢ THI

THUYẾT MINH BÁO CÁO DỰ ÁN KHẢ THI. Quoc Vu Le. Download Free PDF. Download Free PDF. CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG - NHIỆT ĐIỆN GIA LAI Trụ sở: 561 Trần Hưng Đạo – Thị xã Ayun Pa – Gia Lai …

Đọc thêm

Báo cáo tiền khả thi Nhà máy sản xuất gạch không nung Khánh Tâm

Với tầm nhìn xa hơn nữa, chúng tôi cho rằng "Mục tiêu đến năm 2050, Việt. Nam sử dụng hầu hết là vật liệu xây không nung là hoàn toàn khả thi do quỹ đất. đang ngày càng cạn dần và không thể mãi hy sinh đất nông nghiệp để …

Đọc thêm

LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

- Tổng mức đầu tư được tính toán và xác định trong giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi phù hợp với nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế cơ sở. Trường hợp dự án thực hiện lập báo cáo kinh tế-kỹ …

Đọc thêm

Thủ tục, hồ sơ thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật

Hồ sơ thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật bao gồm một số giấy tờ như sau: Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng, gồm các nội dung như sau: Thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế công nghệ (nếu có) và dự toán xây dựng. …

Đọc thêm

Nội dung Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

2. Đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị, Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng phải thuyết minh rõ các nội dung sau: a) Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở …

Đọc thêm

Cách viết báo cáo khả thi cho doanh nghiệp nhỏ [Ví dụ]

Cách chuẩn bị một nghiên cứu khả thi cho các doanh nghiệp nhỏ. Dưới đây là cách viết báo cáo khả thi, hãy viết các bước với các ví dụ phù hợp: EN viết một nghiên cứu khả thi kinh doanh, phần tóm tắt phải đến trước. Nó phải chứa thông tin cơ bản, bao gồm một bản ...

Đọc thêm

Phí thẩm định dự án và thẩm định báo cáo nghiên …

Hỏi: Thông tư số 209/2016/TT-BTC, mức thu phí thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật được xác định bằng 50% định mức tại biểu mức thu phí thẩm định (đối với công trình đã có thẩm tra trước khi thẩm định). …

Đọc thêm

Hướng dẫn việc thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả …

Theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 56 Luật Xây dựng được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội thì: …

Đọc thêm

Hỏi đáp CSTC

Hỏi đáp CSTC. Kính gửi Bộ Tài chính! Theo Điều 4, Thông tư số 209/2016/TT-BTC, mức thu phí thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật được xác định …

Đọc thêm

Thông tư liên bộ 04/TTLB về lập thẩm tra

Thông tư liên bộ 04/TTLB năm 1991 về lập, thẩm tra - xét duyệt dự án tiền khả thi (DATKT), luận chứng kinh tế kỹ thuật (LCKTKT) và báo cáo kinh tế kỹ thuật (BCKTKT) do Bộ Xây dựng- Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước ban hành

Đọc thêm

Dự án chỉ cần lập báo cáo kinh tế kỹ thuật theo …

Dự án chỉ cần lập báo cáo kinh tế kỹ thuật. Trong bài viết này, tôi xin trích dẫn quy định pháp lý về những dự án chỉ cần lập báo cáo kinh tế – Kỹ thuật (loại thiết kế 1 bước) theo quy định của Nghị định số 15/2021/NĐ …

Đọc thêm

Báo cáo kinh tế kỹ thuật là gì? Nội dung, mẫu báo cáo kinh tế kỹ thuật

1. Báo cáo kinh tế kỹ thuật là gì ? - Báo cáo kinh tế kỹ thuật là một thuật ngữ thường dùng trong lĩnh vực xây dựng. Cụ thể báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng là tài liệu trình bày các nội dung về sự cần thiết, mức …

Đọc thêm

Thẩm định báo cáo kinh tế

Tên thủ tục. Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật/báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh. Lĩnh vực. Quản lý chất lượng công trình xây dựng (XD) Cơ quan thực hiện. Phòng (cơ quan) được giao quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện. Cách thức thực hiện.

Đọc thêm

Công trình nào phải lập báo cáo kinh tế kỹ thuật? Nội dung …

Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng là gì ? Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng là tài liệu trình bày các nội dung về sự cần thiết, mức độ khả thi …

Đọc thêm

Dự án chỉ cần lập báo cáo kinh tế kỹ thuật theo Nghị định …

Dự án chỉ cần lập báo cáo kinh tế kỹ thuật. Trong bài viết này, tôi xin trích dẫn quy định pháp lý về những dự án chỉ cần lập báo cáo kinh tế – Kỹ thuật (loại thiết kế 1 bước) theo quy định của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Đọc thêm

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG NHÀ MÁY …

Giá bán:250,000,000 vnđ Đặt mua. Hoàn cảnh ra đời của Dự án. Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 có hai (02) tổ máy do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư và Tập đoàn …

Đọc thêm

Mẫu báo cáo nghiên cứu khả thi (cập nhật 2023)

Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng. Kính gửi: Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh. Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số …

Đọc thêm

Dự án xây dựng nhà máy gạch chịu nhiệt công suất 7000 …

TÓM TẮT Dự án xây dựng nhà máy sản xuất gạch chịu nhiệt được lập ra với mục đích lên kế hoạch, hoạch định những giai đoạn, quy trình, công việc cũng như cách thức, chi phí cho mục tiêu cuối cùng của dự án. Về cơ bản, dự án được chia làm năm phần chính. Phần

Đọc thêm

Quy định về báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng

3. Nội dung Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng. Tại Điều 55 Luật Xây dựng 2014 ( sửa đổi 2020) quy định về nội dung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng như sau: - Thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế công nghệ (nếu có) và dự toán xây dựng. …

Đọc thêm

Báo cáo kinh tế kỹ thuật là gì? Nội dung báo cáo kinh tế kỹ …

Theo Điều 5 Nghị định 59/2015/NĐ-CP thì các dự án thuộc một trong các trường hợp dưới đây sẽ chỉ cần lập báo cáo kinh tế kỹ thuật mà không cần phải lập báo …

Đọc thêm

Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng là gì?

- Khi đầu tư xây dựng, chủ đầu tư phải lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, trừ trường hợp sau: + Dự án đầu tư xây dựng chỉ cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng trong các trường hợp …

Đọc thêm

Khi nào công trình cần lập Báo cáo kinh tế

Trừ trường hợp người quyết định đầu tư có yêu cầu lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, dự án đầu tư xây dựng công trình chỉ cần yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng gồm: - Dự án đầu …

Đọc thêm

Điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật hay lập Báo cáo nghiên cứu khả thi

Tôi hiện đang quản lý dự án một cải tạo, xây dựng mở rộng một ngôi chùa cổ. Năm 2017, dự án được duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật với tổng mức đầu tư là 10 tỷ đồng. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, vì vướng việc đền bù đất đai cho hộ dân xung quanh chùa nên vẫn chưa hoàn thành. Đến hết năm ...

Đọc thêm

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG …

Giá bán:250,000,000 vnđ Đặt mua. Hoàn cảnh ra đời của Dự án. Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 có hai (02) tổ máy do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư và Tập đoàn Điện khí Thượng Hải (Trung Quốc) thi …

Đọc thêm

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT. ... Một số tấm trần thạch cao phòng hội trường (500 chỗ) và khu vực hành lang bị hư hỏng; ... TCVN 2622 – 1995: Phòng cháy chống cháy cho nhà và công trình. TCVN 4453-1995: Kết cấu bê tông và …

Đọc thêm

Hạn mức đầu tư bao nhiêu phải lập báo cáo kinh tế kỹ …

Về việc bạn xây dựng nhà hàng với vốn tư nhân, nếu tổng mức đầu tư của bạn có giá trị dưới 15 tỷ đồng thì sẽ chỉ phải lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, trên 15 tỷ …

Đọc thêm

Điều chỉnh báo cáo kinh tế

Điều chỉnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Dự án đầu tư xây dựng chỉ cần lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 52 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13. Công dân …

Đọc thêm

Khi nào công trình cần phải lập dự án đầu tư xây dựng?

4. Nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân khi xây dựng không phải lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng. Công trình chỉ cần lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng khi nào?

Đọc thêm