Quản lý chất thải rắn ở Việt Nam – thực trạng và giải pháp

Bài báo này giới thiệu tổng quan về công tác quản lý chất thải rắn ở nước ta và đề xuất một số định hướng giải pháp trong thời gian tới. 1. Tình hình phát sinh CTR hiện nay ở Việt Nam. a) Thực trạng phát sinh và một số vấn đề đang nổi lên. Lượng CTR sinh hoạt ...

Đọc thêm

Quyết định 2436/QĐ-BTNMT 2021 thực hiện Quyết định 1316/QĐ-TTg quản lý

Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Quyết định số 1316/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải …

Đọc thêm

Tổng quan về quản lý chất thải rắn trên thế giới và …

Thực trạng quản lý chất thải rắn trên thế giới. a) Phân loại và thu gom, vận chuyển ... (Bộ TNMT, 2017). Hoạt động tái chế phi …

Đọc thêm

Vụ Đặng Đình Bách: LHQ nói 'Việt Nam vi phạm luật

1 day agoNhóm công tác về giam giữ tùy tiện của Liên Hiệp Quốc mới đây có kết luận rằng phiên tòa xét xử nhà hoạt động môi trường Đặng Bách là 'bất hợp ...

Đọc thêm

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT NHÀ XUẤT BẢN DÂN TRÍ - 2020. Tập thể chỉ đạo: ... XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT Ở VIỆT NAM 21 2.1. Thực trạng phát sinh chất thải rắn sinh hoạt tại đô thị và nông thôn 23 2.1.1. Nguồn phát sinh và thành phần chất thải rắn sinh hoạt 23 ...

Đọc thêm

Nhân rộng các mô hình quản lý, cơ sở thu gom rác thải tại Việt Nam

Thu gom rác thải ở khu vực phi chính thức chủ yếu là phụ nữ . Khu vực phi chính thức đóng vai trò nòng cốt trong hệ thống quản lý chất thải rắn ở Việt Nam, vì ước tính hơn 30% lượng chất thải được thu gom thông qua kênh này. Phần lớn người lao động làm về thu gom ...

Đọc thêm

Tổng quan về quản lý chất thải rắn trên thế giới và một số …

Thực trạng quản lý chất thải rắn trên thế giới. a) Phân loại và thu gom, vận chuyển ... (Bộ TNMT, 2017). Hoạt động tái chế phi chính thức ở các làng nghề được phát triển mạnh như tái chế nhựa ở Minh Khai (Hưng Yên), tái chế chì ở …

Đọc thêm

Hiện trạng quản lý chất thải nguy hại trên thế giới

Quản lý chất thải nguy hại (CTNH) là một vấn đề tương đối mới mẻ và đang khá bức xúc trong công tác bảo vệ môi trường tại Việt Nam hiện nay. Cùng với quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá mạnh mẽ của nước ta, lượng chất thải cũng liên tục gia tăng, tạo sức ...

Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI …

2.1 Quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam: Hiện trạng 32 2.1.1 Bối cảnh 32 2.1.2 Thể chế 33 ... 3.3.3 Kế hoạch quản lý vùng và chương trình xử lý bùn thải từ nước thải ở …

Đọc thêm

Phân tích thị trường quản lý chất thải Việt Nam

Thị trường quản lý chất thải Việt Nam dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR là 5,1% vào năm 2027. Hiện tại, khoảng 85% chất thải phát sinh ở Việt Nam đang được chôn lấp mà không qua xử lý tại các bãi chôn lấp, 80% trong số đó không hợp vệ sinh và gây ô nhiễm môi trường.

Đọc thêm

Quản lý chất thải rắn ở Việt Nam – thực trạng và giải pháp

Gần đây, Chính phủ đã yêu cầu giao Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) làm cơ quan đầu mối thống nhất quản lý về chất thải rắn. Bài báo này giới thiệu tổng …

Đọc thêm

Quyết định 1316/QĐ-TTg Đề án quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam

I. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN. 1. Mục tiêu tổng quát. a) Tăng cường quản lý chất thải nhựa từ trung ương đến địa phương, góp phần thực hiện thành công chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính ...

Đọc thêm

Public Disclosure Authorized

Nghiên cứu đánh giá quản lý nước thải đô thị Việt Nam do Chính phủ Úc tài trợ. Quan điểm nêu trong báo cáo này là của các tác giả, không thể hiện quan điểm của Chính phủ Úc. NGÂN HÀNG THẾ GIỚI. Nghiên cứu này là sản phẩm của cán bộ Ngân hàng Thế giới.

Đọc thêm

Lộ trình giảm thiểu ô nhiễm nhựa dùng một lần ở Việt …

HÀ NỘI, ngày 25 tháng 7 năm 2022 — Phần lớn chất thải nhựa làm ô nhiễm sông và biển ở Việt Nam là đồ nhựa dùng một lần, có giá trị thấp như túi nilon, hộp đựng …

Đọc thêm

Quyết định 1316/QĐ-TTg Đề án quản lý chất thải nhựa ở Việt …

Ngày 22/7/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1316/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam.

Đọc thêm

Na Uy tài trợ 1,3 triệu USD cho dự án quản lý và xử lý rác thải …

Dự án có trị giá 1,3 triệu USD do Chính phủ Na Uy tài trợ, kéo dài trong ba năm, nhằm triển khai và thử nghiệm các giải pháp, bao gồm hỗ trợ trực tiếp cho những …

Đọc thêm

Tổng quan về quản lý chất thải rắn trên thế giới và một số giải …

Tổng quan về quản lý chất thải rắn trên thế giới và một số giải pháp cho Việt Nam. Cùng với sự gia tăng dân số, quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, chất thải rắn (CTR) đang gia tăng cả về khối lượng và chủng loại. Ở Việt Nam, công tác quản ...

Đọc thêm

Tổng quan về quản lý chất thải rắn trên thế giới và một số giải …

Thắng N. T., H. H. Hạnh, D. T. Phương Anh, N. N. Tú, Quản lý chất thải rắn ở Việt Nam – thực trạng và giải pháp, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, số 6/2019, trang 51-53 (ISSN: 1859-4794).

Đọc thêm

Tổng quan về quản lý chất thải rắn trên thế giới …

Thực trạng quản lý chất thải rắn trên thế giới. a) Phân loại và thu gom, vận chuyển ... (Bộ TNMT, 2017). Hoạt động tái chế phi chính thức ở các làng nghề được phát triển mạnh như tái chế nhựa ở Minh …

Đọc thêm

Lộ trình giảm thiểu ô nhiễm nhựa dùng một lần ở Việt Nam

Phần lớn các loại chất thải nhựa rò rỉ ra sông và biển ở Việt Nam là các đồ nhựa dùng một lần, có giá trị thấp như túi nhựa, hộp đựng thực phẩm và ống hút, theo một nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới được công bố hôm nay. Để giải quyết tình trạng ô nhiễm do những vật dụng bằng nhựa này gây ...

Đọc thêm

Thiết lập cơ sở quản lý, sử dụng tiền hỗ trợ tái chế, xử lý chất thải

(TN&MT) - Nhằm thiết lập cơ sở pháp lý cho việc quản lý, sử dụng đóng góp tài chính hỗ trợ tái chế, xử lý chất thải của nhà sản xuất, nhập khẩu, Bộ Tài nguyên …

Đọc thêm

Nhìn lại một số dự án xử lý rác thải

Nhìn lại một số dự án xử lý rác thải. Năm 1999, Chính phủ đã phê duyệt: "Chiến lược quản lý chất thải rắn tại các đô thị và khu Công nghiệp Việt Nam đến năm 2020" bằng quyết định số 152/1999 ngày 10/7/1999. Từ đó đến nay đã được gần 10 năm. Trong thời gian ...

Đọc thêm

Tổng quan về quản lý chất thải rắn trên thế giới và …

Thắng N. T., H. H. Hạnh, D. T. Phương Anh, N. N. Tú, Quản lý chất thải rắn ở Việt Nam – thực trạng và giải pháp, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, số 6/2019, trang 51-53 (ISSN: 1859-4794).

Đọc thêm

Hướng tới lộ trình quốc gia về giảm thiểu nhựa dùng …

Trong Kế hoạch Hành động Quốc gia về Quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu cắt giảm 50% rác thải nhựa đại dương vào năm 2025 và 75% …

Đọc thêm

Tổng quan về quản lý chất thải rắn trên thế giới và một số giải …

Bài viết này có mục đích cung cấp tổng quan chung về tình hình quản lý CTR trên thế giới, để có sự so sánh, nhìn nhận về thực trạng quản lý CTR ở nước ta …

Đọc thêm

Thiết lập cơ sở quản lý, sử dụng tiền hỗ trợ tái chế, xử lý chất thải

(TN&MT) - Nhằm thiết lập cơ sở pháp lý cho việc quản lý, sử dụng đóng góp tài chính hỗ trợ tái chế, xử lý chất thải của nhà sản xuất, nhập khẩu, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đang xây dựng dự thảo Thông tư ban hành Quy chế quản lý, sử dụng đóng góp tài chính của nhà sản xuất, nhập khẩu vào ...

Đọc thêm

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN. Tháng Một 14, 2023 by admin. (Nguồn: Tình hình quản lý chất thải rắn ở nông thôn, thị trấn, thị trấn, huyện, xã và các hình thức thu gom, vận chuyển chất thải phù hợp với điều kiện …

Đọc thêm

Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2019, …

Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2019, chuyên đề "Quản lý chất thải rắn sinh hoạt" đánh giá tổng thể các vấn đề về công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) của các cơ quan Trung …

Đọc thêm

Powerpoint Chất thải rắn

Recommended. Powerpoint Ô nhiễm đất, chất thải rắn Nhung Lê 7.3K views•43 slides. Chất thải rắn Huỳnh Xuân Trung 4.5K views•18 slides. Powerpoint Vấn đề ô nhiễm môi trường Nhung Lê 267K …

Đọc thêm

Kinh tế tuần hoàn: Trọng tâm là quản lý chất thải hiệu quả

Mô hình kinh tế tuần hoàn góp phần giảm tiêu thụ nguyên liệu, thu hồi chất thải và giảm chi phí sản xuất cho doanh nghiệp. Đồng xử lý chất thải: công nghệ tiên tiến. Một trong những mắt xích quan trọng để giải quyết bài …

Đọc thêm

Xây dựng bức tranh toàn cảnh về chất thải nhựa ở Việt Nam

Bạn đang ở Trang chủ » Tin tức & Sự kiện » Xây dựng bức tranh toàn cảnh về chất thải nhựa ở Việt Nam. ... Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 01/12/2020 về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn., trong đó xử lý nhựa vi nhựa; Luật Bảo vệ môi trường ...

Đọc thêm

Bức tranh quản lý rác thải phức tạp tại Việt Nam

Như vậy, tổng chi phí dịch vụ quản lý rác thải thực hiện là 39 USD một tấn. Mức phí trung bình cho mỗi hộ ở Hà Nội là 26.500 đồng mỗi tháng, hoặc 9,7 USD mỗi tấn. Phần chênh lệch do UBND thành phố chi trả. "Phần chi phí được chi trả cho rác thải hàng năm trên cơ sở ...

Đọc thêm

Thực trạng quản lý chất thải rắn tại Việt Nam

Đây chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng khiếu kiện xảy ra ở một số địa phương trong thời gian gần đây. Chất thải rắn sinh hoạt ngày càng nhiều và gây ô nhiễm. Về công nghệ xử lý, Việt Nam có đầy đủ các nhóm công nghệ, từ …

Đọc thêm

Rác thải

Hình ảnh quen thuộc do ô nhiễm rác thải ở các quốc gia thuộc nhóm nước nghèo trên thế giới. Ảnh: dw. Năm 1900, đã có khoảng 220 triệu người sống ở các thành phố, phát sinh ra ít nhất 300.000 tấn chất thải rắn, bao gồm rác thực phẩm, bao bì và các vật dụng gia đình khác.

Đọc thêm