Thông tư 03/2015/TT-BTNMT thăm dò phân cấp trữ lượng …

Thông tư này quy định về thăm dò và phân cấp trữ lượng, cấp tài nguyên trong thăm dò khoáng sản vàng gốc. Điều 2. Đối tượng áp dụng. Thông tư này được áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản; tổ chức hành nghề thăm dò …

Đọc thêm

Bàn tiếp về quy hoạch khoáng sản – trường hợp titan ở Bình …

Như vậy, mỗi dự án khai thác – chế biến titan cần được quy hoạch với trữ lượng công nghiệp ít nhất là 12-25 triệu tấn (tính theo khoáng vật nặng). Vì vậy, việc quy hoạch khoáng sản ở Lương Sơn huyện Bắc Bình với 13 dự án là …

Đọc thêm

Thông tư 01/2016/TT-BTNMT quy định kỹ thuật thăm dò cát …

THÔNG TƯ. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT VỀ CÔNG TÁC THĂM DÒ CÁT, SỎI LÒNG SÔNG VÀ ĐẤT, ĐÁ LÀM VẬT LIỆU SAN LẤP. Căn cứ Luật Kho á ng sản s ố 60/2010/QH12 ngày 17 th á ng 11 năm 2010;. Căn cứ Nghị định s ố 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khoáng sản;

Đọc thêm

Thông tư 03/2015/TT-BTNMT thăm dò phân cấp trữ lượng …

Thông tư này quy định về thăm dò và phân cấp trữ lượng, cấp tài nguyên trong thăm dò khoáng sản vàng gốc. Điều 2. Đối tượng áp dụng. Thông tư này được …

Đọc thêm

Giới thiệu về tiềm năng khoáng sản Việt Nam | Cục Địa Chất …

Kết quả công tác điều tra, đánh giá, thăm dò khoáng sản đã thực hiện đến nay cho thấy nước ta có nguồn tài nguyên khoáng sản khá đa dạng và phong phú với trên 5000 mỏ, …

Đọc thêm

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản: Dùng cát

Một điểm lưu ý là theo kinh nghiệm các nước, việc quản lý, cấp phép thăm dò, khai thác cát biển phải do cấp trung ương thực hiện (không phân cấp cho địa …

Đọc thêm

Quản lý cát, sỏi lòng sông

Quy hoạch thăm dò, khai thác cát, sỏi lòng sông hoặc quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản (trong đó có cát, sỏi lòng sông) tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã phê duyệt theo quy định thì được tiếp tục thực hiện cho đến khi quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng có ...

Đọc thêm

Mining Vietnam 2022 gợi mở giải pháp cho ngành khai khoáng …

Do đó, sản phẩm và dịch vụ thăm dò, khai thác, chế biến các khoáng sản rất cần được hệ thống ở cấp độ hiện đại hóa. Triển lãm Mining Vietnam 2022 do Informa Markets Vietnam tổ chức là một trong những sự kiện trong ngành công nghiệp khai thác và phục hồi tài nguyên ...

Đọc thêm

Đấu giá mỏ cát lớn nhất Quảng Ngãi

Trong quyết định do ông Hiền ký cho thấy, việc xác định trữ lượng sau thăm dò tính đến ngày 27-4 cho thấy trữ lượng khoáng sản đã được tính trong báo cáo và xác nhận trữ lượng khoáng sản được phép đưa vào thiết kế khai thác là gần 1,95 triệu m 3.. Cụ thể, trữ lượng cát làm vật liệu xây dựng thông ...

Đọc thêm

Bình Phước: Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản …

Trong đó, giai đoạn đến năm 2020, quy hoạch thăm dò, nâng cấp mỏ đã được UBND tỉnh Bình Phước cấp phép khai thác theo quy định của Luật Khoáng sản năm 1996, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản năm 2005 nhưng chưa đủ điều kiện đưa vào khai thác ...

Đọc thêm

Tìm hiểu về thăm dò khoáng sản.

- Xác định số lượng khoáng sản trong lòng đất theo tập hợp tài liệu nhận được trong quá trình thăm dò. Số lượng khoáng sản trong lòng đất được xác định …

Đọc thêm

Quy định kỹ thuật về công tác thăm dò cát, sỏi lòng sông và …

Quy định kỹ thuật về công tác thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất, đá làm vật liệu san lấp. 02/03/2016 9:08:35 AM (ximang.vn) Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường …

Đọc thêm

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản: Dùng cát

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản: Dùng cát biển thay thế cát sông là xu hướng tất yếu. Tổng trữ lượng cát sông hiện không đủ đáp ứng nhu cầu san lấp nên việc thay thế bằng cát biển là tất yếu, theo ông Nguyễn Văn Nguyên, Tổng cục phó Địa chất và Khoáng sản ...

Đọc thêm

Bổ sung mỏ cát trắng tại tỉnh Bình Thuận vào quy hoạch thăm dò…

Trong 3 khu vực khoáng sản đề xuất bổ sung vào Quy hoạch, khu vực 3 (diện tích 70 ha) nằm trong diện tích đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép thăm dò quặng titan-zircon cho Tập đoàn Công nghiệp Than-khoáng sản Việt Nam tại Giấy phép số 2621/GP-BTNMT ngày 23/12/2013 nên ...

Đọc thêm

Thăm dò trọng lực – Wikipedia tiếng Việt

Công cụ. Thăm dò trọng lực (Gravimetry) là một phương pháp của Địa vật lý, thực hiện đo Trọng trường Trái Đất để xác định ra phần dị thường trọng lực, từ đó xác định phân bố mật độ dư của các khối đất đá, giải đoán ra cấu trúc địa chất và tính chất ...

Đọc thêm

Bảo vệ môi trường trong hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến khoáng

Thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản. Căn cứ vào khoản 1 Điều 67 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định về việc thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản như sau: "1. Tổ chức, cá nhân tiến hành thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản phải có phương án phòng ngừa ...

Đọc thêm

Chỉ được khai thác cát, sỏi lòng sông vào ban ngày

Quy hoạch thăm dò, khai thác cát, sỏi lòng sông hoặc quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản (trong đó có cát, sỏi lòng sông) tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã phê duyệt theo quy định thì được tiếp tục thực hiện cho đến khi quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng có ...

Đọc thêm

Điều tra và thăm dò trữ lượng cát trên sông Đuống

Tổng trữ lượng cát hiện nay trên sông Đuống là gần 32 triệu m3; trong đó trữ lượng cát thuộc phần không ngập nước là hơn 10 triệu m3. Thái Hùng (TTXVN) …

Đọc thêm

Thông tư 01/2016/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về công tác thăm dò cát …

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH KỸ THUẬT VỀ CÔNG TÁC THĂM DÒ CÁT, SỎI LÒNG SÔNG VÀ ĐẤT, ĐÁ LÀM VẬT LIỆU SAN LẤP. Căn cứ Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010;. Căn cứ Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khoáng sản;

Đọc thêm

Báo cáo quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật …

9. - Báo cáo Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2025. Được phê duyệt tại Quyết định số 1534/QĐ-UBND ngày 08/8/2012 của UBND tỉnh Bình Thuận. - Báo cáo ...

Đọc thêm

Báo cáo Dự án: "Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài …

- Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát lòng sông Hậu, thuộc khu vực tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020 nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng …

Đọc thêm

Hội thảo về tăng cường hợp tác khai thác khoáng sản Việt …

Hội thảo quốc tế "Hợp tác liên kết bền vững trong kỹ thuật thăm dò và chế biến khoáng sản tại miền Bắc Việt Nam". 0913.001.364 - 035.88.45689 ... thiết bị hiện đại để triển khai công tác thăm dò khoáng sản, đặc biệt trong điều kiện địa …

Đọc thêm

Quy định kỹ thuật về công tác thăm dò cát, sỏi lòng sông và …

Quy định kỹ thuật về công tác thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất, đá làm vật liệu san lấp. 02/03/2016 9:08:35 AM (ximang.vn) Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 01/2016/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật về công tác thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất, đá làm vật liệu san lấp.

Đọc thêm

Thông tư 01/2016/TT-BTNMT quy định kỹ thuật thăm dò cát …

THÔNG TƯ. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT VỀ CÔNG TÁC THĂM DÒ CÁT, SỎI LÒNG SÔNG VÀ ĐẤT, ĐÁ LÀM VẬT LIỆU SAN LẤP. Căn cứ Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010; Căn cứ Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày …

Đọc thêm

Tìm hiểu về thăm dò khoáng sản.

Mục đích cơ bản của thăm dò khoáng sản là nhằm sáng tỏ giá trị công nghiệp và đánh giá định lượng kinh tế - địa chất các mỏ khoáng. Nhiệm vụ chung của thăm dò gồm: - Làm sáng tỏ các đặc điểm cấu trúc địa chất …

Đọc thêm

Địa vật lý thăm dò – Wikipedia tiếng Việt

Địa chấn điện (Seismoelectrical): Nghiên cứu và ứng dụng trường điện từ sinh ra trong đất đá dưới tác động của sóng đàn hồi nén (sóng dọc P) để dự báo động đất gần, tìm kiếm thăm dò nước ngầm hoặc khoáng sản có liên quan đến thạch anh. Tuy nhiên hiện còn ít ...

Đọc thêm

Tăng cường quản lý nhà nước về thăm dò, khai thác khoáng sản

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản, tập trung vào công tác bảo vệ môi trường trong khai thác, chế biến khoáng sản, đặc biệt là hoạt động khai thác, sử dụng cát, sỏi lòng sông; kiên quyết dừng khai thác, đóng cửa mỏ, cải tạo, phục hồi môi ...

Đọc thêm

Tìm hiểu về thăm dò khoáng sản.

Thăm dò khoáng sản là giai đoạn độc lập trong quá trình nghiên cứu tuần tự cấu trúc địa chất của lòng đất. Nó được bắt đầu từ thời điểm làm sáng tỏ các tích tụ khoáng sản trong giới hạn các khu vực cục bộ (mỏ) của vỏ trái đất và được hoàn thành sau khi kết thúc công tác khai thác mỏ.

Đọc thêm

Bản đồ quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên …

Bản đồ quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát lòng sông Hậu theo thời gian - Tỷ lệ 1:25.000 (Mảnh 1) Quy hoạch tài nguyên khoáng sản. Lượt xem: 1079.

Đọc thêm

Thông tư 01/2016/TT-BTNMT về thăm dò cát, sỏi lòng sông

Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng. 1. Thông tư này quy định kỹ thuật về công tác thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất, đá làm vật liệu san lấp. 2. Thông tư này được áp dụng đối với các cơ quan quản lý Nhà nước về khoáng sản; tổ chức, cá nhân được phép ...

Đọc thêm

Thừa Thiên-Huế điều chỉnh việc cấp phép và quy hoạch khoáng sản

Theo Quyết định số 45/QĐ-TTg, ngày 9/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020, trên địa bàn huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên-Huế có 4.785 ha tại 6 khu vực quy hoạch thăm dò ...

Đọc thêm

QUY ĐỊNH KỸ THUẬT VỀ CÔNG TÁC THĂM DÒ CÁT, SỎI …

chức, cá nhân được phép thăm dò, khai thác khoáng sản và tổ chức, cá nhân khác có liên quan. Điều 2. Giải thích từ ngữ 1. Cát, sỏi lòng sông là sản phẩm tích tụ trong bãi bồi, thềm sông và cửa sông, bao gồm:

Đọc thêm