Chính sách mặt hàng (nhập khẩu) và mã HS đối với mặt hàng đá …

Đã được gia công, chế tác thành sản phẩm: 6802.93.00: Đá mỹ nghệ có nguồn gốc từ đá granit: Đã được gia công, chế tác thành sản phẩm: 6802.99.00: Đá mỹ nghệ có nguồn gốc từ các loại đá tự nhiên khác: Đã được gia công, chế tác thành sản phẩm: 6802.10.00

Đọc thêm

Doanh nghiệp Việt cần lưu ý việc Ấn Độ sửa luật thuế hàng hóa

Đối với nền kinh tế, GST giúp Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Ấn Độ tăng từ 0,9-2%/năm nhờ việc thống nhất thành một thị trường chung thay vì 29 thị …

Đọc thêm

Hướng dẫn tính thuế VAT đối với hàng may mặc [2023]

Thuế vat hàng may mặc. Điểm b, Khoản 2, Điều 2 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 hướng dẫn như sau: "2. Căn cứ tính thuế. Căn cứ tính thuế đối với cá nhân nộp thuế khoán là doanh thu tính thuế và tỷ lệ thuế tính …

Đọc thêm

Thông tư 152/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế tài nguyên

THÔNG TƯ. HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ TÀI NGUYÊN. Căn cứ Luật Thuế tài nguyên số 45/2009/QH12 ngày 25 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010;. Căn cứ Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý Thuế số 21/2012 ...

Đọc thêm

Công văn 1452/CTHN-TTHT thuế nhà thầu đối với dịch vụ lắp …

Số: 1452/CTHN-TTHT. V/v thuế nhà thầu đối với dịch vụ chế tạo, lắp đặt, vận hành chạy thử kèm theo hợp đồng bán máy móc thiết bị. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. ---------------. Hà Nội, ngày …

Đọc thêm

Sai sót thường gặp liên quan đến thuế GTGT | Crowe …

Khấu trừ thuế GTGT đầu vào của sản phẩm, dịch vụ được chiết khấu thanh toán, hỗ trợ mua hàng. Đối với chiết khấu thanh toán: Bên bán không được ghi giảm …

Đọc thêm

Thuế hàng hóa và dịch vụ (Goods and Services Tax) là gì?

Người tiêu dùng mua sản phẩm dịch vụ phải trả số tiền bao gồm giá của hàng hóa, dịch vụ đó cộng thêm GST. - Thuế hàng hóa và dịch vụ cũng được gọi là …

Đọc thêm

Chính sách ưu đãi thuế cho doanh nghiệp công nghệ thông tin

Cụ thể hóa chủ trương đó là nhiều chính sách ưu đãi thuế cho doanh nghiệp công nghệ thông tin. 1. Hưởng thuế suất ưu đãi và miễn, giảm thuế TNDN. 1.1. Hưởng thuế suất ưu đãi 10%. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%, nhưng với doanh nghiệp thực hiện dự án đầu ...

Đọc thêm

Chi tiết tin

TMĐT tại Việt Nam phát triển với tốc độ nhanh và dự báo đạt khoảng 29 tỷ USD vào năm 2025. ... việc thu thuế đối với các giao dịch hàng hóa, dịch vụ trong lĩnh vực TMĐT tương đối khó khăn do các cơ quan quản lý thuế khó nắm bắt được hết các thông tin về giao dịch ...

Đọc thêm

Chính sách ưu đãi thuế cho doanh nghiệp công nghệ thông tin

1. Hưởng thuế suất ưu đãi và miễn, giảm thuế TNDN. 1.1. Hưởng thuế suất ưu đãi 10%. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%, nhưng với doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực công nghệ thông tin thì được hưởng thuế suất ưu đãi với mức 10% (chỉ phải nộp thuế bằng ½ so với các lĩnh ...

Đọc thêm

Sẽ tăng thuế xuất khẩu đối với nhiều mặt hàng đá?

Bộ Tài chính vừa đề xuất sửa đổi thuế suất thuế xuất khẩu và mức thuế suất thuế nhập khẩu MFN đối với một số mặt hàng đá. ... Ấn Độ. Trong đó, các loại đá cuội, sỏi, đá đã vỡ hoặc nghiền là các mặt hàng xuất khẩu chiếm tỷ trọng lớn với kim ngạch ...

Đọc thêm

Những hàng hóa, dịch vụ được áp dụng thuế GTGT 8%

Từ 01/02/2022 đến hết 31/12/2022, cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% đối với hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, …

Đọc thêm

Hướng dẫn tính thuế GTGT, TNDN khi mua sản phẩm, dịch vụ …

Phần mềm máy tính bao gồm sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm theo quy định của pháp luật. + Tại Điều 11 quy định thuế suất 10%: Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định | …

Đọc thêm

Sẽ tăng thuế xuất khẩu đối với nhiều mặt hàng đá?

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa đề xuất sửa đổi thuế suất thuế xuất khẩu và mức thuế suất thuế nhập khẩu MFN đối với một số mặt hàng đá để bảo vệ, thúc đẩy …

Đọc thêm

THUẾ GTGT ĐỐI VỚI SẢN PHẨM ĐÁ MỸ NGHỆ XUẤT KHẨU

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 07/2019/CV-ĐVY ngày 19/11/2019 của Công ty TNHH Đá Việt Yên về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm đá mỹ …

Đọc thêm

Chính sách ưu đãi thuế cho doanh nghiệp công nghệ thông tin

- Được hưởng các ưu đãi về thuế xuất khẩu đối với các sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật. - Được tạo điều kiện thuận lợi về …

Đọc thêm

17 trường hợp doanh nghiệp bị ấn định thuế

Căn cứ Điều 50 và Điều 52 Luật Quản lý thuế năm 2019, doanh nghiệp bị ấn định thuế khi vi phạm pháp luật về thuế hoặc ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, …

Đọc thêm

Giảm thuế VAT chưa được suôn sẻ!

Do đó, VLA đề xuất cần có hướng dẫn cụ thể chi tiết về các mã HS (mã số của hàng hóa xuất nhập khẩu) thuộc đối tượng loại trừ không được hưởng thuế VAT 8%. Trao đổi với Tuổi Trẻ, đại diện Cục Hải quan TP.HCM …

Đọc thêm

Danh Mục Hàng Hóa Không được Giảm Thuế

Ghi chú: Phụ lục Danh mục hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt không được giảm thuế giá trị gia tăng (không bao gồm hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt) theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 ...

Đọc thêm

Công văn 2962/CT-TTHT 2019 ưu đãi thuế thu nhập doanh …

V/v chính sách ưu đãi thuế TNDN và thuế GTGT đối với hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm. Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2019. Kính gửi: Công ty …

Đọc thêm

Sai sót thường gặp liên quan đến thuế GTGT | Crowe Vietnam

Sai sót thường gặp tại Doanh nghiệp liên quan đến thuế GTGT. Các sai sót thường gặp khi kê khai thuế GTGT đầu vào: 1. Khấu trừ thuế GTGT đầu vào của sản phẩm, dịch vụ được giảm giá, chiết khấu thương mại: DN được giảm giá, chiết khấu thương mại khi bên bán đã ...

Đọc thêm

Công văn 89925/CT-TTHT 2020 chính sách thuế nhà thầu Cục Thuế …

+ Tại Điều 6 quy định về đối tượng chịu thuế GTGT: "1. Dịch vụ hoặc dịch vụ gắn với hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT do Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài cung cấp trên cơ sở hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ sử dụng cho sản ...

Đọc thêm

Sổ tay Thuế 5: Thuế giá trị gia tăng | Crowe Vietnam

Ấn phẩm Thuế Sổ Tay Thu ... Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ 20.000.000 đồng trở lên, trừ các trường hợp giá trị hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từng lần có giá trị dưới 20.000.000 đồng ...

Đọc thêm

Sổ tay Thuế Việt Nam 2021

i. Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho công nghệ cao; hoặc ii. Một số sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho sản xuất sản phẩm các ngành: dệt – may; da – giày; điện tử - tin học; sản …

Đọc thêm

Sai sót thường gặp liên quan đến thuế Nhà thầu

- Không kê khai hoặc kê khai không đúng thuế nộp thay nhà thầu nước ngoài khi phát sinh các dịch vụ chịu thuế đối với các hoạt động đầu tư từ dây chuyền sản …

Đọc thêm

Thúc đẩy chuyển đổi số với các ngành dịch vụ

20/05/2023. Chuyển đổi số (CĐS) trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ (TMDV) đang diễn ra nhanh chóng không chỉ bởi xu hướng chung mà còn do tác động của dịch bệnh COVID-19. Để tạo động lực cũng như thúc đẩy cho TMDV phát triển, bắt nhịp, hội nhập với thương mại thế ...

Đọc thêm

Chính sách thuế nhập khẩu đối với hàng hóa thuê

Ngày 04/9/2020, Tổng cục Hải quan (TCHQ) ban hành Công văn số 5864/TCHQ-TXNK hướng dẫn chính sách thuế nhập khẩu đối với hàng hóa do doanh nghiệp nội địa nhập khẩu để gia công và được doanh nghiệp nội địa thuê doanh nghiệp chế …

Đọc thêm

NHỮNG LOẠI THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Trong đó: thuế đối với doanh nghiệp Việt Nam Số thuế GTGT đầu ra = Tổng số thuế GTGT hàng hóa, dịch vụ được bán ra được ghi trên hóa đơn GTGT. Thuế GTGT đầu vào = Tổng số thuế GTGT được ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng mua hàng hóa và dịch vụ hay sử dụng cho hàng hóa, dịch vụ sản xuất phải chịu ...

Đọc thêm