Chương 2

2.3. Cân bằng vật chất và năng lương. f2.3.1. Cân bằng vật chất. Trong quá trình sấy xem như không có tổn thất vật liệu sấy, do đó lượng vật liệu khô. tuyệt đối xem như không đổi trong suốt quá trình sấy. G k =G 1 ( 1−W 1 )=G 2 ( 1−W 2 ) [ 4 ]

Đọc thêm

Tính toán tác nhân sấy

Tính toán cân bằng nhiệt và hiệu suất hệ thống sấy Tổng nhiệt lượng tiêu hao: tổng nhiệt lượng tiêu hao các vùng tính theo công thức: q = l.( Nhiệt lượng có ích: Tổn thất …

Đọc thêm

Bài 25: Phương trình cân bằng nhiệt

Lời giải: a) Gọi t 1 = 100 o C. Giả sử coi nhiệt độ trong phòng là 25 o C => t 2 = 25 o C. Gọi t là nhiệt độ hỗn hợp khi có cân bằng nhiệt. - Nhiệt lượng do 200g = 0,2 kg nước sôi tỏa ra: Q 1 = m 1 .c (t 1 – t) - Nhiệt lượng do 300g = 0,3 kg nước thu vào: Q 2 = m 2 .c (t – t …

Đọc thêm

Công thức tính nhiệt lượng

1 Kcalo = 1000 calo; 1 calo = 4,2 J. - Nếu vật là chất lỏng, bài toán cho biết thể tích thì ta phải tính khối lượng theo công thức: m = V.D. Trong đó đơn vị của V là m 3 và của D …

Đọc thêm

CÂN BẰNG VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

CÂN BẰNG VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG - 123doc - thư viện trực tuyến, download tài liệu, tải tài liệu, sách, sách số, ebook, audio book, sách nói hàng đầu Việt Nam ... Tính toán cân bằng vật chất và nhiệt lượng khi thiết kế phân xưởng cracking xúc tác năng suất 3000000 tấn 1 nam ...

Đọc thêm

Công Thức Tính Nhiệt Lượng

Ta có: Áp dụng công thức tính nhiệt lượng vào giải bài tập. Ta có kết luộn như sau: Từ lúc nước ban đầu cho đến lúc tăng nhiệt độ lên chênh nhau 25°C. Bài 3: Một ấm nhôm chứa 1 lít nước và chứa được khối lượng 400g. Để đun sôi nước cần tối thiểu nhiệt ...

Đọc thêm

BTHC3 co giai dap

Cho biết khối lượng phân tử của Toluen là 92Kg/Kmol và khối lượng phân tử của CCl 4 là 154 Kg/Kmol. Giải Nồng độ % khối lượng của cấu tử K trong hỗn hợp : n. i ii. KK K xM. xM a. 1, % Với MK - khối lượng phân tử của cấu tử K; xK …

Đọc thêm

CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN NHIỆT QUÁ TRÌNH SẤY

Mục đích tính toán nhiệt là xác định tiêu hao không khí dùng cho quá trình sấy L, kg/h và tiêu hao nhiệt Q, kJ/h. Trên cơ sở tính toán nhiệt xác định kích thước các thiết bị. Đồng thời qua việc thiết lập cân bằng nhiệt và cân bằng năng lượng của hệ thống sẽ xác định được hiệu suất sử dụng nhiệt và ...

Đọc thêm

Cách giải bài tập về Phương trình cân bằng nhiệt cực hay

- Gọi Q 1 và Q 2 là nhiệt lượng cung cấp cho nước và ấm nhôm trong 2 lần đun, ta có : Q 1 =(m 1 C 1 +m 2 C 2).Δt. Q 2 =(2m 1 C 1 +m 2 C 2).Δt ( m 1,m 2 là khối lượng nước và ấm trong lần đun đầu) - Mặt khác, do nhiệt tỏa ra một cách đều đặn nghĩa là thời gian T đun lâu thì nhiệt ...

Đọc thêm

Lý thuyết Phương trình cân bằng nhiệt (mới 2023 + Bài Tập)

Lý thuyết Phương trình cân bằng nhiệt (mới 2023 + Bài Tập) - Vật lí 8 - Trọn bộ lý thuyết Vật lí lớp 8 đầy đủ, chi tiết sẽ tóm tắt kiến thức trọng tâm Vật lí 8. ... nhiệt độ t 1 vào trong một bình chứa nước lạnh có khối lượng nước là m 2 và nhiệt độ của ...

Đọc thêm

Bài tập nhiệt lượng, truyền nhiệt, phương trình cân bằng nhiệt

Một khối m = 50g hợp kim chì kẽm ở 136 o C được cho vào một nhiệt lượng kế, nhiệt dung 30J/độ, chứa 100g nước ở 14 o C. Nhiệt độ cân bằng là 18 o C. Tìm khối lượng …

Đọc thêm

Nhiệt lượng là gì? Công thức tính nhiệt lượng và bài tập áp dụng

Biết khối lượng lần lượt là m1 = 1 kg, m2 = 10 kg, m3 = 5 kg. Nhiệt độ và nhiệt dung riêng lần lượt là t1 = 6°C, c1 = 2kJ/kg.độ, t2 = -40°C, c2 = 4kJ/kg.độ, t3 = …

Đọc thêm

BÀI TẬP LỚN

Để xác định tải nhiệt Q ta dựa vào phương trình cân bằng nhiệt giữa 2 chất tải nhiệt TT2TT1 21221211 HHGHHGQ (1) Trong đó: Q là tải nhiệt hay lượng nhiệt trao đổi [W] hay [kW] G 1, G 2 là lưu lượng chất tải nhiệt nóng và lạnh [kg/giờ] T 11. H, T 12

Đọc thêm

CÂN BẰNG VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

CHƯƠNG 1. CÂN BẰNG VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG. Cân bằng vật chất và năng lượng 2.1. Cân bằng vật chất Dữ liệu ban đầu: Nồng độ ban đầu: xđ = 15% Nồng độ sản phẩm: xc = 40% Năng suất nhập liệu: Gđ = 1000kg/h Nhiệt độ ban đầu của nguyên liệu: chọn tđ = 30°C Chọn áp suất hơi đốt là 1.

Đọc thêm

Đơn giản hóa bài toán cân bằng nhiệt

Nhiệt lượng khối nhôm thu vào: Q2= 3.880.(t2-40) Khi xãy ra cân bằng nhiệt: Q1= Q2. Hay : 6.380.(72 – t2) + 1.4200(72 –t2) = 3.880.(t2-40) Giải ra ta có: t2= 62.60C. Cách 2: …

Đọc thêm

Bài 25: Phương trình cân bằng nhiệt

Khi nhiệt độ cân bằng ta có phương trình cân bằng nhiệt: Q 1 = Q 2. m 1.c 1.Δt 1 = m 2.c 2.Δt 2. 3/2 m 2.2/3 c 2.Δt 1 = m 2.c 2.Δt 2. 1 = Δt 2. Bài 25.11 (trang 69 Sách bài tập Vật …

Đọc thêm

Phương trình cân bằng nhiệt

Theo phương trình cân bằng nhiệt, ta có: Q 1 = Q 2 = 11400 J. ⇒ Δt = Q 2 (m nước. c nước ) = 11400 / (0,5.4200) = 5,43 0 C. Vậy nước nóng thêm được 5,43°C. Câu 2: Trộn ba chất lỏng không có tác dụng hóa học với nhau có khối lượng lần lượt là m 1 = 2 kg, m 2 = 3 kg, m 3 = 4 kg.

Đọc thêm

PHẦN 3. TÍNH TOÁN CÂN BẰNG VẬT CHẤT VÀ CÂN BẰNG NĂNG LƯỢNG.

m Vitamin C = 670,12 0,02% = 0,13 (kg). Tổng khối lượng nguyên liệu phối trộn. = 287,2 + 0,54 + 0,60 + 0,13 = 288,5 (kg). Khối lượng dịch sau khi phối trộn dịch quả với nước với tỉ lệ 1:2. M phối trộn = 670,12 + 288,5 + (670,12 2) = 2298,33 (kg). M7: Khối lượng còn lại sai quá trình phối ...

Đọc thêm

Khối lượng cân bằng | Cách đọc và sử dụng OBV

Tính toán chỉ báo OBV. Khối lượng cân bằng được gọi là chỉ báo tích lũy - khi giá tăng, nó sẽ thêm khối lượng và trong khi giá giảm, nó sẽ trừ khối lượng. Theo …

Đọc thêm

Nhiệt lượng là gì? Cân bằng nhiệt lượng trong lò hơi công …

Cân bằng nhiệt lượng trong lò hơi công nghiệp. Nhiệt lượng được hiểu là phần nhiệt năng mà vật nhận được hay mất đi trong quá trình truyền nhiệt. Nhiệt lượng của 1 vật thu vào để làm nóng lên phụ thuộc vào 3 yếu tố sau: Khối lượng của vật: Nếu khối lượng ...

Đọc thêm

Tính toán cân bằng nhiệt lượng

Tính toán cân bằng nhiệt lượng Các giá trị nhiệt dung. luanvansieucap. luanvansieucap. Luận Văn - Báo Cáo ... Các giá trị nhiệt dung riêng và nhiệt phản ứng sử dụng trong tính toán ... (kg/h) % khối lượng C p (kJ/kg. 0 C) q i (kJ/h) C 6 H 6 947,95 44,09 2,28 389136,49 H 2 328,08 15,26 14,33 846476 ...

Đọc thêm

Công thức tính nhiệt lượng

1. Công thức tính nhiệt lượng. Công thức tính nhiệt lượng thu vào: Q = m.c. Δt. Trong đó: Q là nhiệt lượng thu vào của vật (J) m là khối lượng của vật (kg) c là nhiệt dung riêng của chất làm nên vật (J/kg.K) Δt là độ tăng nhiệt độ của vật (°C hoặc °K) Δt = t 2 – t 1 ...

Đọc thêm

Nhiệt lượng là gì? Công thức tính nhiệt lượng và bài tập áp …

Bài tập 1: Tính nhiệt lượng cần thiết để đun 5 kg nước từ 15°C đến 100°C trong một thùng sắt có khối lượng 1,5 kg. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K và của sắt là 460 J/kg.K. Đáp án: Q = (m1c1 + m2c2) (t2 – t1) = 1843650 (J) Bài tập 2: Một bình nhôm khối lượng 0 ...

Đọc thêm

Phương trình cân bằng nhiệt Vật lý 8 chi tiết

Kiến thức về phương trình cân bằng nhiệt Vật lý 8 (có bài tập thực hành) Phương trình cân bằng nhiệt là một trong những phần kiến thức quan trọng trong Vật lý 8, thường xuất hiện trong các bài tập và đề thi ở phần nhiệt lượng. Vậy …

Đọc thêm

(PDF) Các phương pháp phân tích nhiệt

Hệ số giãn nở nhiệt: 0,20 C/cm. Độ nhạy: 0,01mV/cm. 2. Tính năng của phương pháp: DSC cũng cho chúng ta những thông tin về sự chuyển pha của vật chất. Trong những nghiên cứu về chuyển pha, người ta hay sử dụng phương pháp này vì nó cho chúng ta những thông tin trực tiếp về ...

Đọc thêm

GIẢI BÀI TẬP HÓA PHÂN TÍCH

Khoa Công nghệ Hóa Học 1 CHƯƠNG 7: PHƯƠNG PHÁP KHỐI LƯỢNG 7.1. Nêu các yêu cầu đối với phản ứng kết tủa dùng trong phân tích khối lượng. 7.2. Nêu các yêu cầu đối với dạng kết tủa và dạng cân. a/ Dạng kết tủa: – …

Đọc thêm

Phương pháp giải bài tập Phương trình cân bằng nhiệt cực hay

Hãy xác định nhiệt độ khi cân bằng nhiệt. Cho biết nhiệt dung riêng của đồng là 380J/kg.k của nước là 4200J/Kg.K. Lời giải: - Gọi t là nhiệt độ cân bằng của hệ - Nhiệt lượng do miếng đồng tỏa ra để nguội đi từ 80°C xuống t°C: Q tỏa = m 1.C 1.(t 1 - t) = 0,4. 380. (80 ...

Đọc thêm

Tính cân bằng nhiệt và cân bằng ẩm

Ta gọi các tác CHƯƠNG III: TÍNH CÂN BẰNG NHIỆT VÀ CÂN BẰNG ẨM 3.1 PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NHIỆT ẨM Xét một hệ nhiệt động bất kỳ, hệ luôn luôn chịu tác động của môi trường bên ngoài và các đối tượng bên trong về nhiều mặt. Kết quả các thông số vi khí hậu của ...

Đọc thêm

Nhiệt lượng là gì?

4.1 Phương trình cân bằng nhiệt. Q thu = Q toả. Q thu: là tổng nhiệt lượng của các vật khi thu vào. Q tỏa: tổng nhiệt lượng của các vật khi tỏa ra. 4.2 Công thức tính nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy nhiên liệu. Q = q.m. Trong đó: Q: là …

Đọc thêm

TÍNH CÂN BẰNG NHIỆT VÀ CÂN BẰNG ẨM

Phương trình cân bằng nồng độ chất độc hại (nếu có) Để khử các chất độc hại phát sinh ra trong hệ người ta thổi vào phòng lưu lượng gió G z (kg/s) sao cho: M đ = G z . (z T - z …

Đọc thêm

CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN CÂN BẰNG VẬT CHẤT VÀ CÂN BẰNG NĂNG LƯỢNG

• Nhiệt lượng do vật liệu sấy mang vào: [(G1 – W)Cv1 + WCa].tv1. Nhiệt lượng đưa ra khỏi thiết bị sấy gồm: • Nhiệt lượng tổn thất do tác nhân sấy mang đi: L(I2 – I0) • Nhiệt lượng tổn thất qua cơ cấu bao che: Qbc. • Nhiệt lượng do …

Đọc thêm

e) Cân bằng nhiệt lượng của thiết bị sấy

Nhiệt lượng mà buồng đốt cần thiết cấp cho quá trình sấy được tính toán tại cân bằng năng lượng: Q = 3043(kJ/kg ẩm) = 3043.4450 = 13541.103(kJ/h) Nhiệt lượng thực mà buồng đôt cần cấp cho thiết bị sấy: Q' = Trong đó:-Q' là giá trị nhiệt cấp thực(kJ/h)

Đọc thêm

CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG

3. Công thức tính nhiệt lượng. – Công thức tính nhiệt lượng thu vào: Q = m.c.Δt. Trong đó: m: là khối lượng của vật (kg) c: là nhiệt dung riêng của chất làm nên vật (J/kg.K) Δt: là độ tăng nhiệt độ của vật (°C hoặc °K) Δt = …

Đọc thêm