Thẩm định giá trị quyền khai thác mỏ khoáng sản

Thẩm định giá trị mỏ khoáng sản bao gồm: – Thẩm định giá tài nguyên khoáng sản: dầu mỏ, than, boxit, thiếc, sắt, đồng, vàng, apatit… – Thẩm định giá tài nguyên năng lượng: …

Đọc thêm

Cách hạch toán Chênh lệch đánh giá lại tài sản Tài khoản 412 …

Cách hạch toán Tài khoản 412 – Chênh lệch đánh giá lại tài sản Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: Dùng để phản ánh số chênh lệch do đánh giá lại tài …

Đọc thêm

Mẫu danh sách công khai kết quả kiểm tra hồ sơ đăng ký, …

Luật Minh khuê xin giới thiệu mẫu số 06/ĐK - Danh sách công khai kết quả kiểm tra hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy ...

Đọc thêm

Định giá Tài sản

Tài sản kiểm soát lợi ích cho chủ thể. b. Giá trị tài sản: Giá trị tfai sản là biểu hiện bằng tiền về những lợi ích mà tài sản có thể mang lại cho chủ thể trong tương lai. ... công dụng vốn có của tài sản và được quyết định thông qua khả năng khai thác của chủ ...

Đọc thêm

Danh sách kiểm tra thẩm định Dịch vụ đám mây | Trung tâm …

Danh sách kiểm tra có thể giúp các tổ chức thực hiện thẩm định như thế nào. Danh sách kiểm tra khuyến khích việc xem xét kỹ càng khi di chuyển lên đám mây, cung cấp hướng dẫn được sắp xếp hợp lý cùng một phương pháp tiếp cận nhất quán, có thể lặp lại để chọn ...

Đọc thêm

Quyết định 394/QĐ-BTC 2018 phân cấp thẩm quyền mua sắm …

Điều 1. Thẩm quyền quyết định việc mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công tại các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính được quy định như sau: 1. Bộ trưởng …

Đọc thêm

412. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

- Số chênh lệch giảm do đánh giá lại tài sản; - Xử lý số chênh lệch tăng do đánh giá lại tài sản. Bên Có: - Số chênh lệch tăng do đánh giá lại tài sản; - Xử lý số chênh lệch giảm …

Đọc thêm

Nghị định 14/2023/NĐ-CP cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính

Bộ trưởng Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và …

Đọc thêm

Cách hạch toán kế toán đánh giá lại tài sản cố định theo …

Cách hạch toán kế toán đánh giá lại tài sản cố định theo thông tư 200. Trong quá trình sử dụng, do tác động của nhiều nguyên nhân khác nhau (lạm phát, tiến bộ khoa học kỹ thuật,…) làm cho nguyên giá của TSCĐ và giá trị còn …

Đọc thêm

Chi phí được trừ khi ủy thác quản lý, xử lý tài sản đảm bảo

1 Công văn 47397/CT-TTHT năm 2020 Chi phí được trừ khi ủy thác quản lý, xử lý tài sản đảm bảo. 1.1 Căn cứ khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính. 1.2 Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính. 1.3 Căn cứ các quy ...

Đọc thêm

Thông báo 1045/TB-BTC 2022 công bố Danh sách đủ điều …

Thông báo 1045/TB-BTC công bố Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2022 tại các doanh nghiệp thẩm định giá được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá do Bộ Tài chính ban hành

Đọc thêm

Nghị định 15/2021/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Xây dựng năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020 (sau đây gọi tắt là Luật số 62/2020/QH14) về quản lý dự án đầu tư xây dựng, gồm: lập, thẩm định, phê duyệt dự án ...

Đọc thêm

Mẫu danh sách công khai kết quả kiểm tra hồ sơ đăng …

Luật Minh khuê xin giới thiệu mẫu số 06/ĐK - Danh sách công khai kết quả kiểm tra hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở …

Đọc thêm

1. Chiến lược mua lại tài sản là gì?

1. Chiến lược mua lại tài sản là gì? Chiến lược mua lại tài sản trong tiếng Anh là "Asset Acquisition Strategy". Khi nhắc tới chiến lược mua lại tài sản là biện pháp …

Đọc thêm

Quyết định 456/QĐ-CHK 2022 Tài liệu Hướng dẫn an toàn khai thác …

Tài liệu Hướng dẫn nội dung thiết kế, bảo đảm an toàn khai thác tại sân bay. Ngày 10/3/2022, Cục Hàng không Việt Nam đã ra Quyết định 456/QĐ-CHK về việc ban hành Tài liệu Hướng dẫn các nội dung liên quan đến thiết kế, khai thác, bảo đảm an toàn khai thác tại sân bay. Dưới đây là một số nội dung đáng chú ý:

Đọc thêm

Danh mục kiểm tra nhằm hỗ trợ công tác thẩm định dự …

Công cụ này sử dụng khi nào? 11 Các lưu ý khác về công cụ 11 Cấu trúc công cụ sàng lọc đầu tư 13 Đánh giá sự hợp lệ 14 Đánh giá rủi ro 17 Đánh giá sự phù hợp 19 Cách sử dụng công cụ sàng lọc dự án đầu tư 25 Các nguyên tắc đánh giá 26 Lập ban thẩm định dự án 29

Đọc thêm

Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần …

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hoàn thành việc kiểm tra tọa độ, diện tích khu vực đề nghị trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản,trả lại một phần diện tích khu vựckhai thác khoáng sản; các tài liệu, hồ …

Đọc thêm

Thanh tra Kiểm ngư với nhiệm vụ quản lý khai thác thủy sản

"Do địa bàn hoạt động rộng, trong khi đó lực lượng Thanh tra – Kiểm ngư quá mỏng. Chi cục lại không có tàu Kiểm ngư để đảm bảo năng lực tuần tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản trên các vùng biển của tỉnh, góp phần thực thi pháp luật thủy sản hiệu quả, bảo vệ nguồn lợi thủy ...

Đọc thêm

Đề xuất bổ sung danh mục tài sản công tại cơ quan nhà nước được khai thác?

Bộ Tài chính hướng dẫn trường hợp áp dụng đấu thầu và trường hợp áp dụng đấu giá. Việc đấu thầu thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Việc đấu giá thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu giá …

Đọc thêm

412. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

a) Khi có quyết định của Nhà nước về đánh giá lại tài sản cố định, bất động sản đầu tư, vật tư, hàng hóa… hoặc định giá khi tiến hành cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp tiến hành kiểm kê, đánh giá lại tài sản và phản ánh số chênh lệch do ...

Đọc thêm

Thanh kiểm tra dự án giao thông chậm tiến độ, đội vốn, lập lại …

"Tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với các dự án chậm tiến độ; chấn chỉnh công tác lựa chọn tư vấn; quản lý chặt chẽ hợp đồng tư vấn trong lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế, …

Đọc thêm

Thông tư 31 TC/CĐKT hướng dẫn xử lý tài sản thừa, thiếu trong kiểm …

Thông tư 31 TC/CĐKT hướng dẫn xử lý tài sản thừa, thiếu trong kiểm kê; kế toán kết quả kiểm kê và đánh giá lại tài sản khu vực hành chính sự nghiệp 0h ngày 01/7/1990 theo Quyết định 160/HĐBT do Bộ Tài chính ban hành

Đọc thêm

Năm 2023, tập trung thanh kiểm tra các dự án không đưa đất …

Tại kỳ họp Quốc hội sáng nay, Bộ trưởng Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ trình bày báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Theo đó, năm 2023 sẽ tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các các dự án chậm sử dụng đất, đầu tư công, quản lý kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ...

Đọc thêm

Công bố danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành …

Công bố danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề từ ngày 01/01/2023? ... kiểm tra nội bộ hoạt động thẩm định giá tại doanh nghiệp; một số thẩm định viên còn thiếu kinh nghiệm và hiểu chưa sâu về …

Đọc thêm